top of page

Exotic Dance (Beginners 6+)

18.00 - 19.00 Masha

  • 1
  • Feel Good Studio, Small hall

Pakalpojuma apraksts

Тренировка для начинающих, у которых уже есть танцевальный опыт. Если вы только начинаете заниматься по направлению Exotic dance - пожалуйста выбирайте группу Beginners 0+


Gaidāmās sesijas


Atcelšanas politika

STUDIJAS “FEEL GOOD: POLE DANCE & WORKOUT” APMEKLĒTĀJU IEKŠĒJIE KĀRTĪBAS NOTEIKUMI Grupu nodarbības notiek pēc nadarbību grafika. Nepieciešamības gadījumā administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas grafikā, kā arī veikt treniņu nomaiņu. Svarīgs lūgums : ierasties uz nodarbību BEZ KAVĒŠANĀS! Pasniedzējam ir tiesības klientu nepielaist nodarbībai kavējuma vai citos gadījumos, kad tas var būt bīstami klienta veselībai. Pievērsiet uzmanību, Jūs uzņematies pilnu materiālo atbildību par izraisītajiem kaitējumiem studijai (piemēram, par iznīcinatām, pazaudētām vai sabojātām studijas materiālam vērtībām – inventāru u.t.t.) Neatstājiet vērtīgas lietas bez uzraudzības. Par nozaudētām, bez uzmanības atstātām lietām administrācija atbildību neuzņemas. Klients drīkst apmeklēt nodarbības uz pilona tikai tad, ja nav nopietnu medicīnisku problēmu un nav ārsta aizlieguma šādas nodarbības apmeklēt. Lūdzu ievērojiet drošības noteikumus nodarbību laikā un laika periodā, kad pasniedzēji nav tuvumā – neizpildiet sarežģītus trikus vai elementus uz pilona bez trenera palīdzības. Uzraugiet savus bērnus, arī nodarbību laikā! Atstājiet kārtību bērnu „rotaļu stūrītī” un citās vietās, kur spēlējies Jūsu bērns (atlikt vietā inventāru, saslaucīt, sakārtot). SVARĪGI: izpildot trikus un elementus uz pilona, bez uzaicinājuma sargājiet sevi, lietojiet drošības matračus, novietojiet tos tieši zem pilona. Tas attiecas arī uz periodu, kad trenera nav tuvumā (piemēram, pēc treniņa beigām). Izpildot sarežģītus elementus obligāti lūdziet pasniedzējam palīdzību drošai elementa izpildei. Ja netiek ievēroti noteikumi augstāk minētajos punktos, studijas vadība neuzņemas atbildību (piemēram, ja kritiena laikā, nav lejā novietots matracis). Par neierašanos uz nodarbību ziņot vismaz 6h pirms nodarbības sākuma zvanot vai nosūtot īsziņu (numurs norādīts mūsu mājaslapā un uz abonementa). Neinformēšanas gadījumā nodarbība skaitīsies kā apmeklēta un tiks atzīmeta Jūsu abonementā, vai Jums būs jāveic nodarbības apmaksa saskaņā ar studijas cenrādi. AIZLIEGTS: Apmeklēt nodarbības alkohola vai narkotisko vielu ietekmē, ar gripas, elpceļu vai citu infekciju vai lipīgu slimību pazīmēm; Smēķēt pie studijas ieejas durvīm, ierasties alkohola vai narkotiko vielu reibumā, kā arī lietot šīs aizliegtās vielas studijas teritorijā; Glabāt un/vai pārnēsāt ar likumu aizliegtus priekšmetus vai vielas; Izraisīt konfliktsituācijas, traucēt studijas iekšējam mieram. Pārkāpt studijas iekšējās kārtības noteikumus; Traucēt nodarbību; Runāt pa mobilo telefonu nodarbības laikā; Novērot nodarbības norisi to iepriekš neapmaksājot un tajā nepiedaloties; Atstāt aiz sevis nesakoptu inventāru (pilons, vingrošanas paklājiņš) un atkritumus (glāzes, papīrs); Līdzi aicināt personas, kuru mērķis nav piedalīties kādā no studijas nodarbībām; Fotogrāfētvaifilmēt,nesaskaņojottoarstudijasvadību; Nodarbībastelpāsuzturētiesarielasapaviemunvirsdrēbēm,tovisuatstāttamparedzetajāvietā pie ieejas durvīm (bīdamais skapis); Trenētiesvaiizpildīttrikus/elementusnepiemērotāapģērbā(vēlamaisapģērbs:īsišortiņiun sportisks krekliņš), kas traucētu saķerei ar pilonu. Lietotķermeņakrēmus,losjonus,eļļas(taiskaitarokuunkājukrēmusu.c.kosmētiskus līdzekļus); Lietottualetesūdenivaismaržasarizteiktispēcīguaromātu,kāarīsmērējošuvaitraipus atstājošu kosmētiku; Pirmsnodarbībasnoņemietvisasrotaslietas(gredzenus,auskarus,rokassprādzesu.c.), pulksteņus un citus cietus vai traucejošus priekšmetus, lai izvairītos no iespējas traumēt sevi vai bojāt šos priekšmetus; Necieņasizrādīšana,aizskarošupiezīmjuizteikšanaunaizskarošauzvedībaattiecībāuztreneri un citiem nodarbības dalībniekiem nav pieļaujama. Gadījumā,jaklientsirpārkāpisstudijasapmeklēšanasnoteikumus,administrācijairtiesīga atteikt klienta apkalpošanu. Pirms uzsākt nodarbības studijā, klienta pienākums ir iepazīties ar drošības tehnikas, studijas apmeklēšanas, abonementa izmantošanas un nodarbību apmeklēšanas noteikumiem. ABONEMENTA IEGĀDE APSTIPRINA JŪSU PIEKRIŠANU AUGSTĀK MINĒTAJIEM NOTEIKUMIEM UN SAISTA JŪS TOS IEVĒROT. Nepieciešamības gadījumā studijas vadība var veikt noteikumu maiņu/papildināšanu. Informācija par veiktajām izmaiņām/papildinājumiem tiek publicēta vietnē www.poledance.lv


Kontaktinformācija

  • Avotu iela 34, Latgale Suburb, Riga, Latvia

    +371 220 84 604

    jana.vinokurova@gmail.com


bottom of page